Stichting SIPOR
 
Nieuws
Werken bij SIPOR
Intranet
Links

Contactgegevens

Bezoek- en correspondentieadres:
Paradijsplein 1
3034 SL Rotterdam

Telefoon:
010 - 495 15 80

Stichting SIPOR

Hartelijk welkom op de website van SIPOR

Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond (SIPOR), is een professionele onderwijsorganisatie met 5 basisscholen op islamitische grondslag in de regio Rijnmond.

Dit zijn onze scholen: 

  • Al-Ghazali
  • Ibn-i Sina
  • Risala
  • Ikra
  • Noen

 

Het totaal aantal leerlingen bedraagt 1890 het aantal medewerkers 230. Onder leiding van de voorzitter van het College van Bestuur wordt in het Bovenschools Management Team, waarin alle directeuren zitting hebben, het beleid voorbereid.

Alle kinderen zijn welkom bij SIPOR. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij het milieu en de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt SIPOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen.

SIPOR levert onderwijs dat gericht is op het behalen van een hoog rendement in een veilige en stimulerende sfeer. De scholen werken aan een uitstekend pedagogisch klimaat. Naast aandacht voor het behalen van maximale onderwijsresultaten is er ook ruimte voor creativiteit, etnische, religieuze en culturele verscheidenheid, sociaal-emotionele en motorieke ontwikkeling (meervoudige intelligentie). SIPOR biedt kinderen een leeromgeving, waarin zij opgroeien tot zelfstandige en mondige individuen, die respect hebben voor de medemens in zijn of haar omgeving. Door een breed aanbod vergroten wij de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving.

Het beleid van SIPOR voor de komende jaren is vastgelegd in het strategisch beleidsplan. Met het strategisch beleidsplan laten we zien wat SIPOR in de komende vier jaar van plan is en waar de ambities liggen. Jaarlijks wordt het beleid verder uitgewerkt in het jaarplan. In het jaarplan zijn naast de begroting, ook de te realiseren doelstellingen die voortvloeien uit het strategisch beleidsplan opgenomen. In het jaarverslag is een overzicht opgenomen van wat er in het betreffende jaar is gebeurd, samen met een financiële verantwoording.

Wij zijn een ambitieuze stichting. We willen ons duidelijk profileren als een gemeenschap waar goed onderwijs wordt gegeven. We willen dat onze scholen goede resultaten behalen, dat onze klanten en de inspectie tevreden zijn. We zijn ook een goede werkgever, waar onze medewerkers tevreden zijn en zich veilig voelen.

 


Disclaimer