Stichting SIPOR
 
Nieuws
Werken bij SIPOR
Intranet
Links

Contactgegevens

Bezoek- en correspondentieadres:
Paradijsplein 1
3034 SL Rotterdam

Telefoon:
010 - 495 15 80

Visie

SIPOR staat voor kwaliteitsonderwijs en bevordert dit door:

 • Een activerende manier van onderwijs geven
 • Adequate zorg voor het individuele kind. Zowel de cognitieve ontwikkeling als de emotionele, fysieke en spirituele ontwikkeling wordt gestimuleerd.
 • Rekening te houden met de ‘gouden driehoek’ school, kind, ouder. SIPOR sluit aan bij het klimaat in de gezinnen waar de leerlingen vandaan komen.
 • Moderne en goede leermiddelen (onder andere voor godsdienst) en integratie van de nieuwste technologie
 • Moderne en goed uitgeruste schoolgebouwen met een frisse uitstraling
 • Het aanbieden van brede school activiteiten, zoals sport en spel en activiteiten voor ouders

SIPOR staat voor goed werkgeverschap en bevordert dit door:

 • Een veilig en inspirerend werkklimaat
 • Integraal personeelsbeleid, dat stuurt op competenties, waaronder de identiteit
 • Een personeelsbestand dat zoveel mogelijk is samengesteld uit een verscheidenheid aan culturen

SIPOR is een professionele en financieel gezonde organisatie met daarin:

 • Duidelijke organisatiestructuren en heldere communicatielijnen
 • Besluitvormingsprocessen en inspraak via de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad
 • Sturing op hoofdlijnen
 • Integrale verantwoordelijkheid op ieder niveau
 • Ruimte voor samenwerking met ouders
 • Veel aandacht voor externe communicatie en het naar buiten brengen van opbrengsten en prestaties

Disclaimer