Stichting SIPOR
 
Nieuws
Werken bij SIPOR
Intranet
Links

Contactgegevens

Bezoek- en correspondentieadres:
Paradijsplein 1
3034 SL Rotterdam

Telefoon:
010 - 495 15 80

Voor wie
Elke leerling, met wat voor een geloofsovertuiging dan ook, is in principe welkom op één van onze scholen. Moslimkinderen met verschillende achtergronden volgen goed en modern basisonderwijs op islamitische grondslag. Heel gewoon en toch bijzonder, zo zou je de islamitische basisscholen die onderdeel uitmaken van SIPOR kunnen noemen. Heel gewoon, omdat het gewone basisscholen zijn, net als elke andere basisschool, waar kinderen leren lezen, rekenen, schrijven, kennis van de wereld en hun leefomgeving opdoen en zo een basis leggen voor hun ontwikkeling. Bijzonder, omdat de scholen vanuit het islamitische geloof de leerlingen voorbereiden op de Nederlandse samenleving.


Disclaimer